پوکه معدنی|پوکه قروه|09182100012|معدن پوکه فروش انواع دانه بندی پوکه معدنی سبکبار قروه 09182100012 مستقیم از معدن پوکه قروه پوکه ,پوکه قروه , پوکه معدنی , پوکه سیاه , پوکه معدنی قروه , قیمت پوکه معدنی , پوکه لیکا http://www.09182100012.ir 2020-01-19T10:49:13+01:00 text/html 2019-11-28T04:44:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه|پوکه قروه|پوکه معدنی|معدن پوکه قروه http://www.09182100012.ir/post/7 <p><strong>*بنام بزرگ معمار هستی* </strong> </p> <p><br> </p> <p><strong> </strong> </p> <h1> پوکه معدنی قروه </h1><strong> </strong> <p><img alt="شیب بندی پشت بام توسط پوکه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/shibbandi.jpg" "=""> </p> <p><a title="" target="" data-href="http://www.pokeh.ir">سبکترین <strong>پوکه معدنی قروه</strong> را با نازلترین قیمت از ما تهیه نمائید, بهترین<u> و مرغوبترین پوکه معدنی قروه و ایران</u>.</a> </p> <p>اکنون شهر قروه دارای 20<strong> معدن پوکه</strong> عمده میباشد که بزرگترین استخراج کننده <strong>پوکه </strong>در سطح ایران میباشد. </p> <p><strong>پوکه قروه </strong>بهترین ماده سبک و ارزان برای شیب بندی ساختمان و بسیار سبک برای تهیه بلوک پوکه ای. </p> text/html 2019-09-26T22:09:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه معدنی نخودی - فندقی|پوکه بین طبقات http://www.09182100012.ir/post/50 <p><b> پوکه معدنی نخودی:</b></p><p>این نوع پوکه جهت شیب بندی بین طبقات مورد استفاده قرار میگیرد</p><img alt="پوکه نخودی|پوکه معدنی فندقی نخودی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/aaa.jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"><p>نوی درجه یک <a title="" target="" data-href="www.09182100012.ir">پوکه نخودی</a> سایز 5 تا 16 میلیمتر دارای وزن حدود 600 کیلوگرم در هر متر مکعب میباشد. </p> <p><a title="" target="" data-href="http://www.pokeh.ir"><strong><font color="#3333ff">جهت شیب بندی بین طبقات.</font></strong></a> </p> <p>ابتدا <a title="" target="" data-href="http://www.09182100012.ir">پوکه قروه</a> را ریخته سپس یک لایه نازک سیمان میکشیم و سرامیک میکنیم. </p> <p>دارای سایز 5 تا 16 میلیمتر میباشد&nbsp;</p><p><a title="" target="" data-href="http://www.pokeh.ir"></a> </p> text/html 2019-08-17T05:35:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه قیمت پوکه معدنی قروه http://www.09182100012.ir/post/65 <p><font color="#FF0000">با توجه</font> به خاکی بودن جاده معدن و داشتن نوبت تریلی قادر به بارگیری از داخل معدن نمیباشد. </p> <p>به همین دلیل پوکه از فاصله 40 تا 70 کیلومتری معدن تا داخل انبار قروه توسط کامیونهای بومی تک حمل میشود. </p> <p style="text-align: center;">و<b>تمامی قیمتها <font color="#000099">قیمت </font><font color="#ff0000">انبار داخل شهر قروه</font> میباشد</b>. </p> <p><font color="#3333ff"><b>شرکت پوکه معدنی</b></font> سبکبار قروه <font color="#000099">فقط </font><b><font color="#3333ff">پوکه <font size="3">نوع یک یا </font><font size="7">درجه یک<font size="3">(معدن احمد آباد)</font></font></font></b><font size="3"> </font>را دارد. <br></p><p align="center"><font size="5" color="#FF0000">مهر 98</font></p><p align="center"><font style="" size="5"><font color="#ff0000">با شماره </font><font color="#000099">09182100012 </font><font color="#ff0000">تماس بگیرید</font></font><br></p><p align="center"><font size="4" color="#3333FF">پوکه معمولی هر متر مکعب <font color="#FF0000">3000</font> تومان ارزانتر میباشد</font><br></p> <p style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#3333ff">قیمت&nbsp;</font></b><b><font size="4" color="#3333ff">پوکه بادامی درجه یک هر متر مکعب </font><font size="4" color="#ff0000">27.000</font><font size="4" color="#3333ff">تومان </font></b></p> <p style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#3333ff">قیمت&nbsp;</font></b><b><font size="4" color="#3333ff">پوکه نخودی</font></b><b><font size="4" color="#3333ff"><b><font size="4" color="#3333ff"> درجه یک</font></b> هر متر مکعب</font><font size="4" color="#ff0000">&nbsp; </font></b><b><font size="4" color="#ff0000"><b><font size="4" color="#ff0000">xxxxxx</font><font size="4" color="#3333ff"> </font></b></font><font size="4" color="#3333ff">تومان </font></b></p> <p style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#3333ff">قیمت&nbsp;</font></b><b><font size="4" color="#3333ff">پوکه عدسی</font></b><b><font size="4" color="#3333ff"><b><font size="4" color="#3333ff"> درجه یک</font></b> هر متر مکعب </font></b><b><font size="4" color="#3333ff"><b><font size="4" color="#ff0000">xxxxxx</font><font size="4" color="#3333ff"> </font></b></font><font size="4" color="#3333ff">تومان </font></b></p> <p style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#3333ff">قیمت&nbsp;</font></b><b><font size="4" color="#3333ff">پوکه ماسه ای</font></b><b><font size="4" color="#3333ff"><b><font size="4" color="#3333ff"> درجه یک</font></b> هر متر مکعب </font><font size="4" color="#ff0000">25.000</font></b><b><font size="4" color="#3333ff">تومان</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#3333ff"><br></font><font color="#3333ff"> </font></b></p> <p style="text-align: center;">درصورت خرید بالا تخفیف هم داده میشود.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>درصورت خرید بالا تخفیف هم داده میشود.</p><p><br></p> text/html 2019-04-08T06:38:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه معدنی قروه http://www.09182100012.ir/post/82 <p><b><font size="6">پوکه قروه پوکه معدنی معدن پوکه قیمت پوکه معدنی پوکه سیاه </font></b></p> text/html 2018-09-24T21:44:37+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه خصوصیات پوکه معدنی قروه | کاربرد پوکه معدنی http://www.09182100012.ir/post/69 &nbsp; <strong><font color="#3333ff"><a title="پوکه قروه" target="" data-href="http://www.09185200360.ir">خصوصیات پوکه معدنی قروه</a>:</font></strong><ul><li>ارزان سبک (دارای وزن حجمی 550 الی 750کیلو گرم برمتر مکعب)</li><li>عایق صوت و حرارت</li><li>تحویل در محل</li><li>ضد حشرات و موریانه</li><li>مخصوص برای شیب بندی ساختمان .</li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong><font color="#3333ff">کاربرد پوکه معدنی:</font></strong></p><ul><li>شیب بندی پشت بام و کف طبقات</li><li>تولید بلوک سبک لیکا</li><li>تولید بتن سبک</li><li>آبنما</li></ul> text/html 2018-09-24T19:50:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه انواع دانه بندی و سایز پوکه معدنی قروه http://www.09182100012.ir/post/56 <table> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size: 9pt;">انواع پوکه</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 9pt;">سایز</span><span style="font-size: 9pt;">Mm</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 9pt;">وزن</span><span style="font-size: 9pt;">kg/m3</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">موارد کاربرد</span> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>ماسه ای </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">0-3</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">900</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 9pt;">تولید بلوک و قطعات سبک ساختمانی پوشش سطح کابل و...</span> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>عدسی </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">3-10</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">700</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 9pt;">بلوک-تیغه-بتن و ... قطر بلوک ده میلیمتر</span> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>عدسی </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">3-12</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">650</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 9pt;">بلوک-تیغه-بتن و ... قطر بلوک از 20 میلیمتر بیشتر باشد</span> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>نخودی </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">5-16</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">600</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 9pt;">تهیه بتن سبک , شیب بندی سقف ساختمانها, هم سطح نمودن كف طبقات و...</span> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>مخلوط </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">5-25</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">600</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 9pt;">شیب بندی سقف ساختمانها , هم سطح نمودن كف طبقات , پر کردن سطوح و...</span> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>بادامی </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">10-30</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">550</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 9pt;">شیب بندی سقف ساختمانها , پر کردن سطوح و...</span> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>سنگ </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">بزرگ سایز</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 10pt;">-----</span> </p> </td> <td> <p><span style="font-size: 9pt;">آبنما</span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> text/html 2018-09-02T20:07:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه تماس با ما | سفارش پوکه معدنی سبکبار قروه http://www.09182100012.ir/post/45 <div align="center"> <br></div><p style="text-align: center;" align="center">متقاضیان گرامی میتوانند ازطریق ارتباط با ما نوع پوکه خود را درخواست کنند </p><div align="center"> <br></div><p style="text-align: center;" align="center"> تا پس ازهماهنگی ودر اسرع وقت پوکه مورد نظر خود را دریافت کنند. </p><div align="center"> <br></div><p align="center"><img alt="دفتر فروش پوکه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/20160629_171137.jpg" "=""> </p><div align="center"> <br></div><p style="text-align: center;" align="center"><strong><font color="#3333ff">مشاوره رایگان</font> </strong><span style="text-align: right; font-size: 14px; line-height: 1.6em; background-color: initial;">مدیر فروش :</span> </p><div align="center"> <br></div><p style="text-align: center;" align="center"><span style="text-align: right; "><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099">09182100012</font></span><br><br> </p><div align="center"> <br></div><p style="text-align: center;" align="center">09185200360 - 09187838868 - 08735228685 - 09189715246 - 09363852622<br> </p><div align="center"> <br></div><p align="center"> <br><br> </p><div align="center"> <br></div><p style="text-align: center;" align="center">(* منتظر تماس شما هستیم... *)<br> </p><div align="center"> <br></div><p align="center"><br><span style="text-align: right; ">فقط با یک تماس پوکه درخواستی خود را درب منزل دریافت نمایید.</span><br> </p><div align="center"> <br></div><p align="center">*مابا ارائه خدمات مربوط به فروش و حمل بهترین پوكه معدنی شهرستان قروه این كیفیت را برای شما به ارمغان می آوریم. آدرس دفتر فروش: قروه- کیلومتر 1 جاده همدان باربری سرانجیک </p><p align="center"><br></p><div align="center"> <br></div><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">*****</span>کپی برداری از مطالب سایت <span style="color: rgb(0, 0, 255); ">رایگان</span> میباشد<span style="color: rgb(0, 0, 255); ">*****</span></strong></span> </p><div align="center"> <br></div> text/html 2018-09-01T20:35:30+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه آبنما پوکه معدنی http://www.09182100012.ir/post/17 <p align="center"><font size="2"><b>یکی دیگر از موارد استفاده پوکه تولید آبنما با پوکه معدنی سایز بزرگ میباشد.</b></font></p> <p align="right"><font color="#3333ff"><b>مزایا:</b></font></p> <p style="text-align: center;" align="right">بسیار ارزان</p><p style="text-align: center;" align="right">شیک و طبیعی</p> <p style="text-align: center;" align="right">کار کردن سریع </p> <p style="text-align: center;" align="right">جابجایی راحت</p> <p style="text-align: center;" align="right">قابلیت رنگ پذیری</p> <p style="text-align: center;" align="right">و&nbsp; بسیار بسیار منظره طبیعی و جذاب و زیبا</p><p style="text-align: center;" align="right"><img alt="آبنما با پوکه معدنی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/abnama.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> text/html 2018-01-25T05:51:19+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه بادامی |پوکه گردویی|پوکه پشت بام http://www.09182100012.ir/post/21 <p><a title="" href="http://www.pokeh.ir" target="">سبکترین دانه بندی پوکه</a>&nbsp;سایز بادامی میباشد و بخاطر تولید بالا از همه ارزانتر میباشد.</p><img alt="پوکه بادامی|پوکه معدنی قروه بادامی گردویی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/07746688453759777340.jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"><p>کاربرد این نوع پوکه جهت شیب بندی پشت بام میباشد شیب بندی بالای 10 سانت</p><p>دارای سایز بندی 10 تا 30 میلیمتر میباشد</p><p>نحوه کار: ابتدا پوکه را در سطح ریخته سپس شیب بندی را انجام داده و یک لایه ملات کشیده و ایزوگام میکنیم.</p><p>اگر با غلتک پوکه را بکوبیم نشست احتمالی آن از بین میرود ومیتوان&nbsp; ملات نازکتر کشید تا ساختمان سبکتر شود. <br></p><p><a title="" href="http://www.09182100012.ir" target="">پوکه قروه نشست نمیکند.</a></p> text/html 2017-12-19T10:55:52+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه چگونه تولید میشود؟(پومیس یا اسکوریا) http://www.09182100012.ir/post/67 <p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><b><font size="4">پوکه معدنی چیست؟</font></b></span></p><p><font color="#3366ff"><b>پوکه معدنی قروه</b></font>&nbsp;حاصل مواد مذاب آتشفشان است&nbsp;</p><p><img alt="پوکه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/madan.jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></p><p>که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده&nbsp; به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده و اصطلاح علمی آن&nbsp;<font color="#3366ff"><b>اسکوریا یا پومیس</b></font>&nbsp;میباشد. (<font color="#3333ff">همان سنگ پا</font>)<br></p><p><a title="پوکه معدنی قروه|پوکه قروه|پوکه معدنی" target="" data-href="http://www.09182100012.ir">پوکه معدنی قروه</a>&nbsp;دارای <font color="#000099">وزن حجمی میانگین 6/. شش دهم میباشد هر متر مکعب 600 کیلوگرم.</font></p><p>با توجه به اینکه حدود 15 معدن فعال میباشد این وزن در معادن متفاوت میباشد و دارای رگه های سبکتر و سنگینتر میباشند.</p><p>پوکه ها, سنگدانه های سبک طبیعی یا فرآوری شده ای هستند که به دلیل تخلخل بالا دارای وزن مخصوص بسیار کم و استحکام بسیار بالا می باشند. و بیشترین کاربرد آن جهت سبکسازی میباشد.و دارای وزن حجمی سبک و سنگین میباشند و با توجه به رگه رگه بودن معادن هر معدن هم به صورت تقریبی در هر متر 100 کیلو نوسان دارد.</p> text/html 2017-12-18T21:44:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه روش تولید پوکه معدنی http://www.09182100012.ir/post/62 <p>1-در مرحله اول پوکه توسط معدن استخراج و خرد شده و توسط دستگاه دانه بندی سرند شده و در سایزهای مختلف بسته به کاربرد پوکه تقسیم میشوند. </p><p>2-در مرحله دوم بدلیل خاکی بودن جاده و فاصله زیاد آن از شهر و جاده اصلی و عدم تردد تریلی به معدن , پوکه توسط کامیونهای 6 چرخ به انبارهای شهر قروه حمل میشود </p> <p>3-در مرحله سوم با سفارش مشتری پوکه از انبار قروه بار کامیون تریلی یا جفت شده و به مقصد حمل میشود. <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/madanpumic.jpg" alt="معدن پوکه قروه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></p> <p align="right"><a href="http://www.09182100012.ir" target="" title="پوکه معدنی قروه|پوکه قروه|پوکه معدنی">پوکه معدنی سبکبار قروه</a>&nbsp;و &nbsp;تمام معادن پوکه قروه در استان کردستان شهر قروه <font color="#3333ff">مابین همدان و سنندج واقع</font> است.</p><div>قروه دارای حدود 20 معدن فعال میباشد که کار استخراج و دانه بندی را انجام میدهند.</div>این معدنها فقط کار تولید پوکه معدنی را انجام میدهند و فروش پوکه توسط پوکه فروشها انجام میگیرد که پوکه را توسط کامیونهای تک از معادن به داخل انبارهای شهر قروه حمل مینمایند و از انبار توسط تریلی و جفت به مقصد بارگیری میشود text/html 2017-11-28T22:27:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه تصاویر پوکه | عکس پوکه| گالری پوکه http://www.09182100012.ir/post/47 <h2 style="text-align: center;"><a style="font-size: 11px;" data-href="http://09187838868.blogfa.com/post/2">تصاویر پوکه معدنی سبکبار قروه</a></h2><div style="text-align: center;"><img alt="معدن پوکه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912//f96d35081ded46d44a07135f502bd890_gallery.jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><img alt="پوکه بادامی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/6173paijbdxcbkf7d67f.jpg" "=""><img alt="پوکه نخودی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/21m7mykg3barkrb4e8x6.jpg" "=""><img alt="پوکه عدسی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/x7gxbtsgnwaiz9kh53yo.jpg" "=""><img alt="پوکه ماسه ای" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/pokeh_nokhodi.jpg" "=""></div> <p style="text-align: center;"><img alt="پوکه سیاه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/pokeh.jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></p> text/html 2017-11-28T22:20:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه نحوه متراژ پوکه معدنی|متر کردن پوکه http://www.09182100012.ir/post/63 <p><font color="#ff0000"><b>توجه </b></font>: متراژ پوکه در مبدا حساب میشود. <b>زیرا پوکه در طول مسیر نشست میکند.</b></p> <p><font color="#3333ff"><b>نحوه متراژ : </b></font></p> <p><u><font color="#000099">اگر</font></u> ماشین پلویی داشت ابتدا پلویی را محاسبه( نصف ارتفاع اضافه بار) بطور مثال 30cm میشه 15cm </p> <p>سپس پلویی را با ارتفاع ماشین جمع نموده مثلا به ارتفاع 145 بعلاوه پلویی 15cm میشه 160cm </p> <p>سپس در طول و عرض ماشین ضرب میکنیم بطور مثال <font color="#3333ff"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">طول 900cm در عرض230cm در ارتفاع 160cm</font> </b></font>ضرب میکنیم <font color="#3333ff">جمعا 33 متر مکعب </font></p><img alt="متراژ پوکه معدنی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/mpokeh.jpg"> text/html 2017-11-28T22:06:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه معدنی عدسی http://www.09182100012.ir/post/60 <p><img alt="پوکه ماسه ای" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912//x7gxbtsgnwaiz9kh53yo.jpg" align="texttop" vspace="0" border="0" hspace="0"></p><p>پوکه عدسی/سایز5تا10میلیمتر میباشد و کاربرد آن در:</p><p>بلوک-تیغه-بتن(تولید قطعات بسیار سبک) و ... </p> <p>وزن حجمی درجه یک آن 700 کیلوگرم بر متر مربع و درجه دو آن تا 850‍ کیلوگرم نیز میرسد. </p> <p>در دو نوع ریز و درشت وجود دارد </p> <p>ریز آن برای بلوک سقفی ( قالب گوشتی بلوک زیر 10 میلیمتر) </p> <p>و معمولی برای بلوک های دیواری </p> <p>هر تریلی پوکه عدسی درجه یک 30 متر کدرجهبارگیری میشود. </p> <p>وزن هر تریلی عدسی درجه یک حدود 19 تا 20 تن میباشد.</p><p> </p> text/html 2017-11-28T21:40:57+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه خرید پوکه| سفارش پوکه معدنی قروه http://www.09182100012.ir/post/72 <div><br></div><div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 700px;" align="" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 700px;">&nbsp;<img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/hederpokeh.jpg" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"><br><br></td></tr></tbody></table></div><div>مشتری گرامی ابتدا جهت <font color="#3333ff">دریافت مشاوره &nbsp;نوع پوکه و قیمت پوکه معدنی</font> با ما تماس بگیرید.</div>پس از اعلام سفارش شما پوکه معدنی ظرف24 الی 48 ساعت &nbsp;توسط انواع کامیون ارسال میگردد.<div>مبلغ پوکه معدنی به حساب مدیر عامل آقای گوران واریز و مبلغ کرایه حمل در مقصد تحویل خود راننده میگردد.</div><div>ما خرسندیم که بتوانیم پوکه مورد نیاز شما را تهیه نمائیم.</div> text/html 2017-11-28T21:39:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پروژه های پشتیبانی شده: http://www.09182100012.ir/post/8 <p><font color="#3333ff"><a title="" target="" data-href="http://www.pokeh.ir">پوکه معدنی سبکبار قروه</a> </font>از سال 88 فعالیت خود را شروع کرده و به توزیع بهترین پوکه معدنی قروه به تمام نقاط ایران پرداخه است. </p> <p>و خرسندیم که توانسته ایم رضایت تمام مشتریان خود را بدست آوریم از جمله:<br> </p> <p><font color="#3366ff">ساختمانها و برجها و منازل مسکونی و اداری </font></p> <p><font color="#3366ff">پروژهای ادارات دولتی و دانشگاه ها و بیمارستانها </font></p> <p><font color="#3366ff">پروژه های آب نما(ایران خودرو , سطح شهر تهران اهواز نوشهر بویین زهرا قم و ... </font></p> <p><font color="#3366ff">تعاونی های مسکن مهر( رباط کریم- پرند-شهریار-ماهدشت-سمنان-ساوه - کرمنشاه -سنندج- اهواز -دزفول -شوشتر -گچساران -شیراز -عسلویه -خرم آباد- اراک ساوه -کرج -ماهدشت - نوشهر - رشت و....) <br>سازمان انرژی اتمی اصفهان </font></p> <p><font color="#3366ff">تامین کننده مصالح فروشی های عمده اطراف تهران و سمنان و کرج و اصفهان و اهواز .....( داخل تهران) </font></p> <p><font color="#3366ff">تامین کننده پوکه بلوک زنیهای سطح کشور ( تهران کرج قم سمنان اصفهان جنوب کشور و...... </font></p> <p><font color="#3366ff">و دهها پروژه عمرانی ساختمانی دیگر....</font><br> </p> <p>ارسال به تمام شهرهای ایران:</p> <p> شمال جنوب شرق غرب کردستان تهران اصفهان قم همدان اهواز بندر عباس بوشهر شیراز قم گیلان مازندران قزوین زنجان کاشان سمنان شاهرود خرم آباد کردستان کاشان ساوه گلستان مشهد اراک یزد یاسوج و ......................... </p> text/html 2007-09-25T21:39:00+01:00 www.09182100012.ir پوکه معدنی سبکبار قروه نحوه شیب بندی سطوح توسط پوکه معدنی قروه http://www.09182100012.ir/post/11 <p><strong><font color="#3333ff">نحوه شیب بندی توسط <a title="پوکه قروه" target="" data-href="http://www.pokeh.ir">پوکه معدنی قروه</a> ساوه دماوند(اسکوریا)</font></strong></p><img alt="شیب بندی پوکه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/shibbandi.jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"> <blockquote> سطح مورد نظر را اگر کمتر از ۱۰ ده سانت میباشد با <font color="#cc0000">پوکه نخودی</font>( سطوح بین طبقات )<br>سطح مورد نظر را اگر بیشتر از ۱۰ ده سانت میباشد با <font color="#cc0000">پوکه بادامی</font>( سطوح پشت بام ) <ol> <li> پوکه را در سطح ریخته ( <font color="#3333ff">فقط پوکه خالی</font>)</li> <li> سطح را شیب بندی نموده </li> <li> سپس یک لایه سیمان کشیده .</li> </ol><font color="#000099">بهترین نوع شیب بندی میباشد. </font></blockquote> <p><font color="#3333ff"><b>مزایا: </b></font></p> <blockquote><font color="#6633ff"> توجه **</font>پوکه قروه نیازی به ترکیب با سیمان و تبدیل به بتن ندارد<br> زیرا دارای استحکام بسیار بالا میباشد <br> استفاده از پوکه خالی بهترین عایق صوتی و حرارتی را ایجاد میکند<br> هزینه کمتری دارد و استفاده راحتتر میباشد </blockquote> <p><font color="#3366ff"><b>نحوه شیب بندی توسط پوکه معدنی تبریز (پومیس) </b></font></p> <blockquote> ۱ - ابتدا پوکه را به بتن تبدیل کرده <br>۲ - سپس شیب بندی را انجام دهید<br><font color="#ff0000"> معایب:</font><br><font color="#ff6666">بخاطر ترکیب با سیمان خاصیت سبکی و عایق بودن خود را از دست میدهد. </font></blockquote>